Skip to main content
(press enter)

Uned Cymorth Ailddilysu (UCA)

Amdanom ni

Gwefan Ailddilysu Cymru: Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru ein gwefan, os oes angen unrhyw wybodaeth neu ddogfennau arnoch, cysylltwch â HEIW.RSURevQA@wales.nhs.uk

Nod yr Uned Cymorth Ailddilysu (UCA) yw cefnogi a gwella safonau proffesiynol trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP), arfarnu ac ailddilysu

Ein cylch gwaith:

globe

Rheoli siwt o systemau ar-lein i gefnogi staff GIG Cymru gan gynnwys System Ailddilysu Gwerthuso Meddygol (MARS), Orbit360 ™ a'r System Gwerthuso Ddeintyddol (DAS)

Continuing professional development (CPD)

Cyflwyno CPD trwy ddull dysgu cyfunol ar gyfer meddygon yng Nghymru

stethoscope

Rheoli'r Broses Arfarnu Meddygon Teulu gan gynnwys cyflogi a hyfforddi dros 90 o Arfarnwyr Meddygon Teulu.

arrow pointing up

Arwain ar systemau Rheoli Ansawdd a darparu cefnogaeth ar gyfer Ailddilysu.

Ein hethos:

Rydyn ni'n rhoi arwyddocâd enfawr i weithio ar y cyd i gyrraedd ein nodau. Rydym yn herio ein hunain yn barhaus i wneud y defnydd gorau o'n gwybodaeth a'n harbenigedd wrth gael agwedd gadarnhaol a rhagweithiol.

Perthnasoedd:

Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr ein rôl a'n safle o fewn AaGIC a GIG ehangach Cymru. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd rhannu arfer gorau a gweithio'n agos gydag ystod o randdeiliaid allweddol i wella ein gwaith ac yn y pen draw dylanwadu'n gadarnhaol ar ofal cleifion.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis

Rheoli dewisiadau